Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

Witamy na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie  

Z okazji „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa” wszystkim Weteranom składamy wyrazy najwyższego uznania nie tylko patriotycznej postawy, odwagi i bohaterstwa, ale również za aktywne działania na rzecz przekazywania młodym pokoleniom wiedzy o przeszłości naszej Ojczyzny. Składamy hołd tym, którzy niestrudzenie i z ogromnym zaangażowaniem służyli w operacjach poza granicami kraju w różnych częściach świata. To dzięki ich oddaniu i poświęceniu, ten świat staje się coraz bardziej bezpieczny. W tym dniu składamy również życzenia jak najlepszego zdrowia, wiele energii w realizacji wszelkich planów i zamierzeń. Niech poczucie dobrze wypełnionego obowiązku wobec Ojczyzny będzie źródłem satysfakcji i radości.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie w ramach promocji obronności zaprasza do współpracy organizacje pro obronne oraz paramilitarne z terenu starostw powiatowych Olsztyn, Szczytno, Nidzica.
Zapraszamy również wszystkie osoby chętne do odbycia ochotniczych form służby wojskowej w ramach nowotworzonych jednostek obrony terytorialnej.
Do kontaktów roboczych z ramienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w ramach promocji obronności wyznaczony jest Szef Wydziału Rekrutacji mjr Zbigniew Stakun, tel. 261 322 649NOWE PODODDZIAŁY OBRONY TERYTORIALNEJ
     Ministerstwo Obrony Narodowej powoła w tym roku pierwsze nowe jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień przystępuje  do tworzenia bazy danych ochotników do pododdziałów Obrony Terytorialnej. Chętni mogą już zgłaszać się do WKU w Olsztynie.
  • mjr Zbigniew STAKUN               - 261 322 649
  • pani Beata KASPERSKA              - 261 322 651 
  • pani Marzena TOMCZAK              - 261 322 655
  • pani Joanna LEŚNIEWSKA            - 261 322 634
 
 
 
 
Dołącz do społeczności WKU Olsztyn. Polub Nas na portalach społecznościowych

            


 

 

Jesteśmy terenowym organem administracji wojskowej, podległym bezpośrednio  

Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Olsztynie.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytucją kieruje Wojskowy Komendant Uzupełnień

ppłk Mariusz SZTORC

 

 

 

Licznik odwiedzin naszej strony