Strona Główna BIP Strona Główna
KURSY KADRY REZERWY
 

KURSY KADRY REZERWY

W roku 2017 istnieje możliwość odbycia przeszkolenia kursowego kadry rezerwy na kursach oficerskich, przekwalifikowania, doskonalenia oraz podoficerskich.

Głównym celem przeszkolenia kursowego jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na kursy oficerskie kierowani będą kandydaci, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe;
 • są żołnierzami rezerwy i odbyli czynną służbę wojskową;
 • posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”;
 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne;
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym,
  w którym mają być szkoleni w czasie kursu.

Na kursy nie będą kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie (po kursie oficerskim) nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

Na kursy podoficerskie kierowani będą kandydaci, którzy:

 • posiadają wykształcenie średnie;
 • posiadają stopień szeregowego rezerwy lub starszego szeregowego rezerwy;
 • odbyli czynną służbę wojskową;
 • posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”;
 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne;
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym,
  w którym mają być szkoleni w czasie kursu.

Na kursy przekwalifikowania kierowani będą kandydaci, którzy:

·       posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”;

·       nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne;

·       są oficerami rezerwy bądź podchorążymi rezerwy ze zdanym egzaminem na oficera;

·       w przypadku kursu dla oficerów Wojsk Spec. (SW 26B02) żołnierze rezerwy do 40 roku życia.

 

Na kursy doskonalenia szczebla „dowódca plutonu” kierowania będą kandydaci, którzy:

 

·       posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”;

·       nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne;

·       są oficerami rezerwy w stopniu nie wyższym niż porucznik,

·       są podchorążymi rezerwy ze zdanym egzaminem na oficera, którzy nie odbywali ćwiczeń wojskowych lub je odbywali na stanowisku niższym niż dowódca kompanii.

 

 

 

PLAN SZKOLENIA KURSOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY W 2017 r.

Ośrodek szkolenia

Rodzaj kursu

Funkcja

(stanowisko)

 

Specjalność wojskowa

Termin kursu

WSO Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

OFICERSKI

dowódca plutonu/

oficer

 

30A01

 

09.01 – 31.03

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. Gen. Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49

OFICERSKI

dowódca plutonu/

oficer

38B05

20.02 – 12.05

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. Gen. Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49

OFICERSKI

dowódca plutonu/

oficer

38C02

02.10 – 12.12

WSO Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

PRZEKWALIFIKOWANIA

oficer WSpec.

26B02

30.10 – 08.12

Akademia Obrony Narodowej
al. Gen. Chruściela 103

00-910 Warszawa

PRZEKWALIFIKOWANIA

oficer TOAW

54C02/54B02

16.11 – 15.12

WSO Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

DOSKONALENIA

dowódca plutonu

20B01

11.05 – 09.06

WSO Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

DOSKONALENIA

dowódca plutonu

30A02

07.09 – 06.10

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej

Lędowo 1 N

76-271 Ustka

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

38A22

09.01 – 24.03

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

ul. Bukowska 34

61-716 Poznań

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

20B23

06.03 – 19.05

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej

Lędowo 1 N

76-271 Ustka

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

28B26

27.03 – 09.06

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

ul. Bukowska 34

61-716 Poznań

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

20B23

25.09 – 08.12

WNIOSEK DO POBRANIA

Zainteresowani odbyciem kursu proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Olsztynie:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn
tel. kontaktowy: 261 32 26 34