Strona Główna BIP Strona Główna
- ogłoszenia
 
2017-07-24 13:40:55
Rekrutacja do Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu.
Nabór do Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Kandydaci:

1)    Konieczna rejestracja na stronie Ośrodka Szkolenia – www. commando.mil.pl.

2)    Złożenie wniosku wraz z załącznikami do Dyrektora Departamentu MON właściwego

ds. kadr za pośrednictwem właściwego WKU w terminie do 30.09.2017 r.

Dokumenty:

1.     Wniosek

2.     Świadectwo ukończenia szkoły

3.     Życiorys

4.     Odpis skrócony aktu urodzenia

5.     Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rekrutacji (może być dostarczona bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminów)

6.     Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia lub umiejętności.

 

Wymagania dotyczące kandydatów:

 

1.     O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;

2.     Spełniające warunki określone w art. 124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2016.1726 j.t. z późn.zm.);

- niekaralny sądownie,

- posiada obywatelstwo polskie,

- zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

- wiek co najmniej 18 lat.

      3.   Ukończone gimnazjum -  załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku – warunek    

            konieczny - w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo

            lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;

4.     Dodatkowe punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.

 

  Egzaminy będą przeprowadzone w JWK w Lublińcu.

  Egzamin będzie obejmował:

  - analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,

  - sprawdzian sprawności fizycznej,

  - rozmowę kwalifikacyjną,

  Planowany termin egzaminów przełom październik-listopad 2017 r.

  Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia  www.commando.mil.pl

 

Kontakt:

Adres: Jednostka Wojskowa Komandosów – Ośrodek Szkolenia

ul. Sobieskiego 35

42-700 Lubliniec

Tel. 261-101325

10-702 Olsztyn
ul. Warszawska 96
tel. kontaktowy: 261-322-651

B. KASPERSKA