Strona Główna BIP Strona Główna
- ogłoszenia
 
2017-04-10 10:58:13
Służba Przygotowawcza turnus III 2018 r.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie informuje, że przyjmuje wnioski na III turnus Służby Przygotowawczej w korpusie szeregowych rozpoczynający się od 04.09.2018 r.

Zainteresowanych zapraszamy wraz z kompletem dokumentów do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie.  

Dokumenty (kserokopie z oryginałem do wglądu):

- świadectwo posiadanego wykształcenia (kserokopia),

- prawo jazdy (kserokopia),

- odpis skróconego aktu urodzenia dzieci (kserokopia),

- odpis skróconego aktu małżeństwa (kserokopia),

- umowa o pracę (kserokopia),

- inne dokumenty – certyfikaty, uprawnienia itp. (kserokopia).

 

Więcej informacji w zakładce – SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Kontakt tel. 261 322 649, 261 322 651

 

WKU Olsztyn
10-702 Olsztyn
ul. Warszawska 96
tel. kontaktowy: 261-322-650

WKU Olsztyn