Strona Główna BIP Strona Główna
- Wykaz Akademi i WSO
 

Wykaz Akademii i Wyższych Szkół oficerskich

 

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 Gdynia
ul. Śmidowicza 69
www.amw.gdynia.pl

tel. 261 262 610, 261 262 648

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
www.wat.edu.pl

tel. 261 837 939, 261 837 938

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 Dęblin
www.wsosp.deblin.pl

tel. 261 517 733

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
ul. Czajkowskiego 109
51-147 WROCŁAW www.awl.edu.pl

tel. 261 658 576

UNIWERSYTET MEDYCZNY
(w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej) Dział Rekrutacji i Kształcenia
Pl. Hallera 1, pok.14
90-647  ŁÓDŹ
www.rekrutacja.umed.lodz.pl

tel. (42) 272 51 77, (42) 272 51 78, (42) 272 51 75