Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

w OLSZTYNIE

ADRES:
al. Warszawska 96
10-702 OLSZTYN
TEL - 261 322 650
FAX - 261 322 636

 

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Olsztynie informuje, że będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną tylko przez Elektroniczną Platforme Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują Państwo tutaj.

Pisma proszę kierować poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ:
 Wojskowy Komendant Uzupełnień:

ppłk mgr inż. Mariusz SZTORC
,
tel. 261 322 635

 

 Referent administracyjno - prawny
tel.  261 322 626
Pełnomocnik Wojskowego Komendanta Uzupełnień ds. ochrony inf. niejawnych
tel. 261 322 646
Starszy Informatyk
tel. 261 322 624
Młodszy Informatyk
tel. 261 322 641
Portier
tel. 261 322 650

Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień

Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami:
 
mjr Dariusz SZORC
tel. 261 322 627
 
Ewidencja żołnierzy rezerwy
tel. 261 322 648
Militaryzacja
tel. 261 322 633

tel. 261 322 634

Świadczenia na rzecz obrony
tel. 261 322 642

 Szef Wydziału Rekrutacji:
mjr mgr Zbigniew STAKUN

tel. 261 322 649

 Szkolnictwo Wojskowe
tel. 261 322 651
Zawodowa Służba Wojskowa
tel. 261 322 655
Narodowe Siły Rezerwy
tel. 261 322 655
Służba Przygotowawcza
tel. 261 322 651
Wojska Obrony Terytorialnej
tel. 261 322 655
 


CZAS PRACY: poniedziałek - piątek w godzinach 7.30 - 15.30
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godz. 14.00-16.00.
 

 
e-mail -  wkuolsztyn@ron.mil.pl
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Olsztynie informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych". Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
          -osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
          -adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby
          -przedmiotu sprawy, której dotyczy