Strona Główna BIP Strona Główna
 • Akty prawne
 •  

   

  AKTY PRAWNE

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. , poz. 782)

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r.
  w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r., nr 10, poz. 68)

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94)

  Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2014 r., poz. 172)